Veileder om konsekvensutredning for planer etter plan- og bygningsloven

Kildeartikkel.

Veileder om konsekvensutredning for planer etter plan- og bygningsloven skal gi en mer utfyllende beskrivelse av forskrift om konsekvensutredninger fra 2017.