Høring: Autorisasjon og lisens til helsepersonell

Kildeartikkel.

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag om enkelte endringer i reglene om autorisasjon og lisens til helsepersonell (endringer i EØS-forskriften om godkjenning av helsepersonell, m.m.). Frist for å avgi høringsuttalelse er 17. april 2020.