Veidekke tapte sak om byggetid på E39 – anker dommen

Kildeartikkel.

I forbindelse med veiprosjektet E39 Svegatjørn-Rådal gikk Veidekke til søksmål mot staten med bakgrunn i at de mente Statens vegvesen hadde avsatt altfor kort byggetid og derfor brutt byggherreforskriftens regler. Veidekke tapte saken, men anker nå tingrettsdommen.