Minustall for driften til Hæhre & Isachsen Gruppen

Kildeartikkel.

Resultatene for 2019 bærer preg av et år med omstrukturering for Hæhre & Isachsen Gruppen. Årets overskudd etter skatt var på 1.344 millioner etter gevinst ved salg og resultat fra ikke videreført virksomhet på 1.567 millioner. Underskudd etter skatt for videreført virksomhet i gruppen bidro negativt med 223 millioner i 2019.