Forskrift om konsekvensutredninger

Kildeartikkel.

Gjeldende forskrift om konsekvensutredning ble fastsatt i kongelig resolusjon 21. juni 2017, og trådte i kraft 1. juli 2017.