Høring Forskrift om utdanningsstøtte- tilknytningskrav

Kildeartikkel.

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag om enkelte endringer i § 10 i ny forskrift om utdanningsstøtte på høring.
Forskrift om utdanningsstøtte som skal gjelde fra og med studieåret 2020-2021 har vært på høring.
Forslaget som nå legges fram, tar utgangspunkt i § 10 i forslaget som har vært på høring. Endringene gjelder mindre justeringer av vilkårene om tilknytning til Norge for lån og stipend til utdanning i utlandet.