Stor omorganisering i Bane NOR – kutter fra fem til fire divisjoner

Kildeartikkel.

Bane NOR gjør nå store endringer i egen organisasjon for å frigjøre midler til å redusere vedlikeholdsetterslepet og bedre punktligheten