Veiledning om konsekvensutredninger

Kildeartikkel.

Her finner man lenker til relevant veiledning om konsekvensutredninger etter forskrift av 2017. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utgitt ny veileder om konsekvensutredning for planer etter plan- og bygningsloven. Formålet med veilederen er å gi en oppdatert og mer utfyllende beskrivelse av forskriften om konsekvensutredninger fra 2017.