Høring – forslag til forskrift om auksjon av produksjonskapasitet for akvakultur med laks, ørret og regnbueørret

Kildeartikkel.