Innlegg: Kan godkjenninger etter plan- og bygningsloven brukes som kvalifikasjonskrav i anskaffelser?

Kildeartikkel.

Det vil raskt oppstå problemer der oppdragsgiver oppstiller kvalifikasjonskrav som viser til godkjenninger etter plan- og bygningsloven, skriver senioradvokatene Line Voldstad, Morten Gullhagen-Revling og advokatfullmektig Elisabeth Faanes i dette innlegget.