Nav-utvalget er ferdig med delutredningen

Kildeartikkel.

Utvalget som gransker Nav-saken har konkludert i spørsmålet om de EØS-rettslige sidene ved saken, og vil legger frem en delutredning onsdag.