Nye utslippskrav ved offentlige anskaffelser av kjøretøy til veitransport

Kildeartikkel.

Oslo Economics har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet utarbeidet en rapport om nye utslippskrav ved offentlige anskaffelser av kjøretøy til veitransport.