Innlegg: Tre spennende utspill fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet for å sikre bedre byggkvalitet gjennom livsløpet

Kildeartikkel.

Rapport «Forsvarlig byggkvalitet – kompetanse, kontroll og seriøsitet», høringsnotat vedrørende forskrift til Avhendingslova med «Krav til innhold i tilstandsrapport» og spesielle krav til årets Statens pris for byggkvalitet; «Gode boliger gjennom hele livet», kom alle mellom 5. og 24.februar. Sett i sammenheng så er ikke byggkvalitet ved ferdigstilling i seg selv nok, den må også vare gjennom livsløpet.