To Nav-saker fra Borgarting kan havne i EFTA-domstolen

Kildeartikkel.

Setteriksadvokaten har plukket ut to straffesaker som potensielle prøvekluter for trygdesaken i EFTA-domstolen. En foreleggelse kan bli sendt allerede i april.