Høring – forslag til endring av forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m.

Kildeartikkel.

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til endring i forskrift av 23. mai 2019 nr 890 om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m.