Regler om tilgang til legemidler som følge av utbruddet av koronaviruset

Kildeartikkel.

Gjennom kongelig resolusjon av 28. februar har departementet hjemmel til å fastsette regler for å ivareta tilgang på legemidler, medisinsk utstyr og annet utstyr som f.eks. munnbind som følge av koronavirusutbruddet. Helsedirektoratet og Legemiddelverket anbefaler at hjemmelen tas i bruk for legemidler. Helse- og omsorgsdepartementet har derfor i dag fastsatt en forskrift som følger opp denne anbefalingen.