Rentesats etter ekteskapsloven og skifteloven

Kildeartikkel.

Etter forskrift 13. februar 2007 nr. 164 om rentesats etter ekteskapsloven og skifteloven endres rentesatsen for hvert kalenderår og tilpasses endringene i forsinkelsesrenten og styringsrenten. Fra 1. januar 2020 er denne renten 4,30 prosent p.a.