Tydeligere regler for egenandeler hos fysioterapeut

Kildeartikkel.

Helse- og omsorgsdepartementet er blitt kjent med at forskriften om dekning av utgifter til fysioterapi i noen tilfeller har blitt feiltolket. Departementet foreslår derfor å tydeligere regelverket.