SAF-T Regnskap for foretak med avvikende regnskapsår

Kildeartikkel.

<p><span>Skattedirektoratet har uttalt seg om når kravet i bokføringsforskriften § 7-8 om å kunne gjengi bokførte opplysninger i standardisert form trer i kraft for foretak med avvikende regnskapsår. I uttalelsen besvares spørsmålet med utgangspunkt i hvilke frister foretaket har for ajourhold av bokføringen. Uttalelsen har også relevans for foretak som benytter kalenderåret som regnskapsår.</span></p>