Christie bygger nye Elnesvågen skole

Kildeartikkel.

Elnesvågen skole bygges i samspill og med ambisjoner om 40 prosent lavere klimagassutslipp enn hva det legges opp til i teknisk forskrift.