Høring – forslag til ny våpenforskrift mv.

Kildeartikkel.

Forslag til ny våpenforskrift ned utfyllende regler til våpenloven som ble vedtatt av Stortinget i mars 2018.