EU-kommisjonen tar i bruk krise-hjemmel for statsstøtte

Kildeartikkel.

Som første medlemsland fikk Danmark i går tillatelse til å innføre støttetiltak som ellers strider med EU-reglene om statsstøtte.