Statsråd 13. mars 2020

Kildeartikkel.

I statsråd 13. mars 2020 ble forskrift om karantene mv. etter reiser utenfor Norden fastsatt. I tillegg ble Kongens myndighet etter smittevernloven § 7-12 delegert til Helse- og omsorgsdepartementet.