Korona-konsekvenser – offentlige anskaffelser

Kildeartikkel.

Korona-pandemien har en rekke konsekvenser for offentlige oppdragsgivere og deres eksisterende og potensielle leverandører.