Ekstraordinært statsråd 15. mars 2020

Kildeartikkel.

I ekstraordinært statsråd 15. mars 2020 ble det fastsatt forskrift om bortvisning mv. av utlendinger uten oppholdstillatelse i riket av hensyn til folkehelsen og forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19.