Forskrift om bortvisning mv. av utlendinger uten oppholdstillatelse i riket av hensyn til folkehelsen

Kildeartikkel.

Forskrift fastsatt ved kongelig resolusjon 15. mars 2020.