Reglar om karantene, isolasjon og forbod mot overnatting på fritidseigedom mv.

Kildeartikkel.

(Sist oppdatert 21.03.20 kl. 16:32) I høve korona-utbrotet er det fastsett forskrift om karantene, isolasjon og forbod mot opphald på fritidseigedom mv. Forskrifta seier m.a. kven som skal i karantene/isolasjon og kva dette
inneber.