– Mannskap i driftskontrakter er samfunnskritisk for å sikre transportsystemets funksjon og kapabilitet

Kildeartikkel.

I statsråd 13. mars 2020 ble forskrift om karantene etter reiser utenfor Norden fastsatt. Det finnes definerte unntak fra karantenereglene. Statens vegvesen sin vurdering er at mannskap i driftskontrakter er samfunnskritisk for å sikre transportsystemets funksjon og kapabilitet. Dette gjelder også fergemannskap som er nødvendig for å holde fergene i drift