Reisende fra Sverige og Finland må i karantene – personer i arbeidsforhold unntatt fra karanteneplikt

Kildeartikkel.

Fra tirsdag må personer som kommer til Norge fra Sverige og Finland, også i karantene. Forskriftsendringen har ikke tilbakevirkende kraft.