Ølen Betong-saken ankes til lagmannsretten

Kildeartikkel.

Nå jobber Ølen Betongs advokater med å hente inn vitner fra russisk side for å styrke saken.