Svar på spørsmål om overgrep mot muslimer i India

Kildeartikkel.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Bjørnar Moxnes (Rødt) om hvordan utenriksministeren mener Norge kan bidra til at India respekterer sine folkerettslige forpliktelser og at de systematiske overgrepene mot landets muslimske befolkning opphører.