Offisielt fra statsråd 18. mars 2020

Kildeartikkel.

I ekstraordinært statsråd i dag ble det lagt frem et forslag om en midlertidig lov om forskriftshjemmel for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av koronaviruset Covid-19.