Riksadvokaten opphever forelegg mot Human Rights Service

Kildeartikkel.

– Etter mitt syn har staten krenket både Grunnloven og menneskerettighetene ved å innkalle journalister til avhør, sier advokat Eirik Vinje