Riksadvokatens brev om straff ved smittevern-lovbrot

Kildeartikkel.

Riksadvokaten har i
samband med koronautbrotet gitt ei rekke pålegg til politiet og påtalemakta om
handsaming smittevern-lovbrot. Les brevet frå Riksadvokaten her.