Ekstraordinært statsråd 18. mars 2020

Kildeartikkel.

I ekstraordinært statsråd ble forskrift om midlertidig unntak fra konkurranseloven § 10 for samarbeid i transportsektoren fastsatt.