Aktivitetskrav fravikes og AAP-mottakere får ytelsen forlenget under covid-19

Kildeartikkel.

Flere av NAVs ytelser etter folketrygden innbefatter en aktivitetsplikt for mottakerne, som nå kan være vanskelig å gjennomføre som følge av virusutbruddet covid-19. Arbeids- og sosialdepartementet har derfor i en midlertidig forskrift presisert at ytelser fra folketrygden utbetales også når aktivitetskrav ikke kan følges opp på grunn av virusutbruddet.