Ny forskrift for hvordan sivile myndigheter kan be Forsvaret om bistand

Kildeartikkel.

Regjeringen kommer i dag med en ny forskrift for hvordan offentlige myndigheter og andre beredskapsaktører kan be om bistand fra Forsvaret i forbindelse med koronapandemien.