SAF-T regnskapsfil – utsettelse grunnet koronakrisen

Kildeartikkel.

<p>For merverdiavgiftspliktige virksomheter er første tidspunkt for når Skatteetaten kan be om en SAF-T regnskapsfil ved en kontroll 10. april 2020. For andre bokføringsliktige er det senere.</p>
<p><span><span>Som følge av dagens situasjon har mange virksomheter fått umiddelbare produksjons- og kapasitetsproblemer, noe som følgelig kan ha stor innvirkning i en sluttinnspurt på et stort teknisk arbeid som eksempelvis SAF-T regnskap tilpasning og programmering. Skyldes forsinkelsen uforutsette kapasitetsproblemer grunnet koronapandemien, er det ikke nødvendig å søke om dispensasjon etter bokføringsforskriften § 7-8 tredje ledd. Skatteetaten forutsetter at arbeidet med SAF-T regnskap ferdigstilles så snart det er praktisk mulig.</span></span></p>