Forlengelse av oppholdstillatelse for utenlandske arbeidere

Kildeartikkel.

Arbeids- og sosialdepartementet arbeider nå med en endring i utlendingsforskriften som gjør at utenlandske arbeidstagere som allerede er i Norge kan få forlenget oppholdstillatelse. Denne endringen er svært viktig for landbruket.