Fornyelse av oppholdstillatelse til sesongarbeidere som oppholder seg i Norge under Covid-19 pandemien

Kildeartikkel.

Arbeids- og sosialdepartementet jobber med å få på plass endringer i utlendingsforskriften.