16 konkurser i uke 12 – tallene langt lavere enn i en normaluke

Kildeartikkel.

Det var en kraftig nedgang i antall konkurser i virksomheter tilknyttet byggenæringen i uke 12.