Lavere momssats – Finanskomiteen ber regjeringen gjøre en ny vurdering

Kildeartikkel.

<p>Stortinget vedtok enstemmig å redusere lav momssats med tilbakevirkende kraft til 1. januar 2020. Et slikt tilskudd fra staten, ble av regjeringen, ansett for å komme i konflikt med EU’s regelverk for statsstøtte.</p>
<p>Nå ber Finanskomiteen regjeringen se på spørsmålet på nytt. Komiteen viser til at EU er i ferd med å endre regelverket for statsstøtte. De ber om at regjeringen gjør en ny vurdering i tråd med siste justeringer av EUs regelverk og melder tilbake til Stortinget i en varslet proporsjon som skal legges fram 27. mars 2020.</p>