Forskningsrådet investerer minst 1,2 milliarder kroner i innovasjonsprosjekter i næringslivet

Kildeartikkel.

<p>Forkningsrådet vil nå motta søknader til innovasjonsprosjekter (IPN) løpende. Milliardinvesteringene vil bli bevilget tre eller fire ganger i løpet av 2020.</p>
<p><span>SkatteFUNN-søknader vil behandles i løpet av tre uker frem til sommeren</span><span>.</span></p>
<p>De som vil søke om ett års forlengelse av forsinkede SkatteFUNN-prosjekter, gjør det ved å sende inn en ny SkatteFUNN-søknad i starten av 2021.&nbsp;</p>
<p>Forskningsrådet vil videre bruke handlingsrommet i statsstøtteregelverket innenfor alle sine støtteordninger for næringslivet (kompetanse- og samarbeidsprosjekter, innovasjonsprosjekter og senterordninger).&nbsp;</p>
<p>Tiltakene skal avlaste næringslivet for konsekvensene av koronasituasjonen.</p>