– Kommunenes hastevedtak er et rettssikkerhetsproblem

Kildeartikkel.

Lokale hasteforskrifter hjemlet i smittevernloven hagler inn fra norske kommuner. Nå mener Virke at unødige lokale smitteverntiltak kan eskalere den økonomiske krisen.