Personer i karantene etter utenlandsreise må ikke lenger isoleres

Kildeartikkel.

Isolasjon er enda strengere tiltak enn karantene, og oppleves som inngripende for dem som må gå over fra karantene til isolasjon. Helse- og omsorgsdepartementet har i dag foretatt en forskriftsendring slik at personer som er i karantene fordi de har vært på utenlandsreise, ikke lenger pålegges isolasjon dersom de utvikler feber eller luftveissymptomer. Karantenen på 14 dager skal uansett gjennomføres.