ABIOK- utdanningene inkluderes i RETHOS

Kildeartikkel.

RETHOS-prosjektet har fått i oppdrag å utvikle forskrifter om nasjonale retningslinjer for videreutdanningene i anestesi-, barne-, intensiv-, operasjons- og kreftsykepleie (ABIOK).