Anine Kierulf fikk ærespris av Oslo-advokatene

Kildeartikkel.

Selv prisutdelingen gikk i koronavasken, men Advokatforeningen Oslo krets har like fullt besluttet å tildele Anine Kierulf kretsens Æresbevisning for 2019.