Her er regjeringens forslag til unntakslov for domstolene – ett døgns høringsfrist

Kildeartikkel.

I medhold av den nye kriseloven foreslår regjeringen en forskrift som blant annet reduserer retten til muntlig behandling av fengslingsforlengelser. Høringsfristen er allerede onsdag.