Høring – midlertidig forskrift om forenklinger og tiltak innenfor justissektoren for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19

Kildeartikkel.

Justis- og beredskapsdepartementet har med hjemmel i koronaloven § 2 sendt forslag til midlertidig forskrift på høring.