Ikrafttredelse av midlertidige endringer i utlendingsforskriften – fornyet oppholdstillatelse til sesongarbeidere under Covid-19 pandemien

Kildeartikkel.

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) vedtok 24. mars 2020 en midlertidig bestemmelse (ny § 6-3a) i forskrift 15. oktober 2009 nr. 1286 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften).